תנאי שימוש

בישול עם ילדים

בישול עם ילדים

השוואת מחירים מלונות בעולם

טיול ברומא

טיול ברומא 

בא לכם רומנטיקה במיטבה? מרגישים צורך להתאוורר ולהיות בלי הילדים, הלחצים של היומיום, החשבונות והעבודה ולטוס למקום שבו רק שניכם תהיו במרכז?- רומא היא המקום!

להמשך קריאה


24 שעות אחרונות בניו יורק

טיול בניו יורק 

נותרו 24 שעות. עדיין אין שמלה, בגדי חורף ולפחות שני זוגות נעליים. אנחנו קמים בבוקר במלון המדהים שלנו אמריטניה שנמצא במרכז ניו יורק ולמרות הלחץ של העזיבה אנחנו לא מוותרים על הגראנדה לאטה והבייגל עם גבינת הפילדלפיה המעלפת בסטארבקס שמתחת למלון.

להמשך קריאה


תאילנד ארץ הפינוקים

תאילנד 

כל מי שרוצה נופש/ים/אוכל טוב/מסג'ים/פינוקים/בילוים וכדומה מוזמן לגן העדן הטרופי תאילנד. לטיול יצאנו שני זוגות, בטיסת אל על לבנגקוק ומשם טיסת המשך עם "תאי אייר" לפוקט . לאחר הרבה שעות טיסה התמקמנו במלון "פאטונג ביץ" הקרוב לים (מיקום מצויין, לא יקר ומעולה).

להמשך קריאה


הוסיפו את העסק שלכם לאתר - חינם

תנאי שימוש

תנאי שימוש במי מה מו
כללי

ברוכים הבאים לאתר מי מה מו (להלן: "האתר"), המנוהל ע"י מימהמו בע"מ (להלן: "החברה"). הביקור ו/או השימוש באתר כפופים להוראות ולתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וצור עימנו קשר בכל שאלה בקשר לתנאי השימוש.

מטעמי נוחות בלבד נכתבו תנאי השימוש בלשון זכר; בכל מקום בו משתמשים בתנאי השימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולחבר בני אדם בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד. המילה "מידע", פירושה, בין היתר, כולל נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, תוכנה, וידאו, אודיו, תמונות, טקסט, קבצי שמע, יצירות, סמני מסחר, סמני שירות, שמות מסחריים, פטנטים, מדגמים.

באפשרותך לקבל את תנאי השימוש על-ידי לחיצה על כפתור הקבלה וההסכמה לתנאים, כאשר אפשרות זו מאופשרת בממשקהמשתמש של האתר, או בעצם השימוש באתר ו/או באילו מהשירותים המוצעים במסגרתו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. אינך רשאי לקבל את תנאי השימוש ולהשתמש באתר אם אינך כשיר ליצור הסכם משפטי מחייב, בין היתר מפאת גילך, או אם השימוש באתר אסור לפי החוקים החלים עליך או לפי כל עניין אחר.

אין באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מתוקפו של כל הסכם אחר בינך לבין החברה אלא אם הוסכם אחרת בכתב ובמפורש.

כותרות הסעיפים נועדו לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנותם של תנאי השימוש.

שימוש באתר

כל שימוש מכל מין וסוג שהוא באתר, בכל אמצעי גישה, כפוף לתנאי השימוש ולהוראות כל דין, ובכפוף לכך, הנך רשאי להשתמש באתר באופן אישי לצרכיך, ובלבד שלא תעשה בו שימוש למטרות מסחריות. הנך מתחייב לא לעשות באתר שימוש שלא באמצעות ממשק המשתמש המסופק על-ידי החברה ולא לנסות לחדור למחשביה של החברה או לאתר. הנך מתחייב לא לפעול לשיבוש או להפרעה לשירותים המסופקים על-ידי החברה והאתר ולא לעשות כל פעולה המהווה עבירת מחשב כמפורט בחוק המחשבים תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק המחשבים"), לרבות שיבוש או הפרעה לפעילותו התקינה של מחשב או חומר מחשב, העברת מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב שלא כדין ו/או כדי לעבור עבירה אחרת, ו/או החדרת תוכנה שעלולה לגרום נזק למחשב או לחומר מחשב, או כל פעולה אחרת בין באתר ובין בשימוש בשירותי החברה המהווה עבירה על החוק.

הנך מתחייב שלא להעלות לאתר או לפרסם בו כל מידע שיש בו משום:

הפרה של הדין, הסכם או התחייבות;

איום, הטרדה, גרימת נזק, פגיעה, גזענות, השמצה, לשון הרע, גסות רוח, שפה בלתי נאותה, פורנוגרפיה, ארוטיקה, גוון מיני, גילוי פרט שפרסומו נאסר, הוצאת דיבה או פגיעה בפרטיות;

התחזות לאדם או גוף אחר;

חומר העלול להטעות צרכן;

חומר מאתר שהכניסה אליו חסומה ו/או אינה מתאפשרת באופן חופשי;

זיהוי קטינים ודרכי ההתקשרות עימם;

שידול לביצוע עבירה, הפרת דין או גרימת נזק.

החברה תהא רשאית, אך אינה מתחייבת, לפי שיקול דעתה המוחלט וללא כל צורך למסור על כך הודעה, לערוך, לשנות, לתקן ולמחוק מידע שיפורסם או יועלה לאתר על-ידך, כולו או חלקו, וכן למנוע את פרסום המידע.

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או מוחלט, לבצע כל שינוי באתר ובכלל זה בשירותים המוצעים באתר, בתוכנו, בעיצובו, בתנאי הגישה לאתר וכיוצא באלה. כמו כן, החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לחסום אותך מלהשתמש באתר ללא כל הודעה מוקדמת, מבלי שתהיה לך כל טענה או דרישה עקב כך.

אחריות

האתר וכל המידע המופיע בו או שניתנת אליו גישה דרך האתר או באמצעותו, ותשתית התוכנה והמחשוב של האתר עומדים לרשותך כמו שהם (As Is ) ואין לחברה כל אחריות לגבי תוכנם, תקפותם ופעולתם התקינה. לחברה אין כל חובה לספק את השירותים המוצעים באתר באופן תקין. החברה והפועלים מטעמה לא יחובו בכל אחריות בקשר עם השירות המסופק על-ידי האתר. כך, בין היתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הנך מודע לכך ומסכים שבכל עת האתר עשוי להפסיק לפעול, באופן זמני או קבוע; המידע האישי שלך אשר יאוחסן על שרתי האתר עשוי להימחק ללא כל אפשרות לשחזרו; ייתכן שלא תהיה לך גישה לאתר; השימוש באתר לא יתאים לדרישות שלך; האתר לא יהיה מאובטח והמידע שיעבור בינך לבין האתר יהיה חשוף לצדדים שלישיים; פגם באתר לא יתוקן. חלק ניכר מהמידע שמופיע באתר הועלה על-ידי הגולשים באתר, ללא בדיקה של החברה וללא עריכה. כמו כן גם המידע שהועלה לאתר על-ידי החברה לא נבדק בצורה מעמיקה ואינו מתיימר להיות נכון, מדויק או עדכני. לאור זאת החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים לנכונות, דיוק, אמינות ועדכניות המידע. החברה לא תהיה אחראית לכל תוכן שהועלה על-ידי הגולשים באתר, ובכלל זה לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בגוף כלשהו, הפרת הדין, פגיעה, גרימת נזק, לשון הרע, שפה לא נאותה, גסות רוח וכולי. למען הסר ספק, החברה וכל מי מטעמה לא יחובו באחריות לגבי כל תוצאה של שימוש בקישורים הנמצאים באתר המפנים לאתרי אינטרנט אחרים, ובכלל זה לגבי התוכן, תנאי הפרטיות ותנאי השימוש באותם אתרים ולגבי רכישת מוצרים מאותם אתרים. האחריות לכך שוירוסים או כל גורמי נזק אחרים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך מוטלת עליך והחברה תהיה פטורה מכל אחריות בקשר לכך.

אין להניח כי הגולשים באתר נחזים להיות מי שהם באמת.

אין באמור באתר משום מסירת מידע מקצועי ו/או הכוונה, שידול או ייעוץ, וכל פעולה שתעשה על סמך המידע שבאתר תהיה על אחריותך בלבד. חלק מהמידע באתר הינו מידע פרסומי, והחברה לא תחוב בכל אחריות על תוכן הפרסומות או על השירותים והמוצרים שיציעו ויספקו המפרסמים.

היה ולדעתך מידע המפורסם באתר מפר זכות או דין או גורם לכל פגיעה, אנא הודע לחברה על כך באופן מיידי. את ההודעה יש למסור ל: המסגר 52 א', תל אביב, ת.ד. 57341 או לפקס: 03-5610122 או לאימייל:info(at)mimamoo.com . על ההודעה לכלול פירוט של התלונה, את פרטי ההתקשרות שלך, הצהרה כי האמור בתלונה הינו אמת, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך הערכת התלונה וטיפול בה. החברה תטפל בתלונה לפי שיקול דעתה.

האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידיך תחול עליך, ואתה תשא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל החברה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידיך ויהוו ראיה לכאורה לביצוע הפעולות.

אתה הוא האחראי הבלעדי לשמירת הסודיות של פרטי החשבון שלך, ובפרט שם המשתמש והסיסמא. דאג לשמור עליהם בסוד! לאור זאת, אתה הוא האחראי הבלעדי לכל פעילות שמתבצעת בחשבונך. אנא דווח לנו מיד על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בחשבון של מישהו אחר.

קניין רוחני

החברה היא הבעלים של כל זכות משפטית, רשומה או בלתי רשומה, באתר ובשירותים המסופקים על-ידיה. הנך מתחייב לא לעשות כל פעולה שמפרה את זכויותיה של החברה, את סימני המסחר שלה, שמות המתחם שלה וזכויותיה או את זכויותיו של כל צד שלישי באתר, במידע הכלול באתר ובשירותים המסופקים על-ידי החברה, ובכלל זה לא ליצור מחדש, לשכפל, להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לפרסם, למכור, לערוך הנדסה לאחור, ליצור יצירה נגזרת או להעביר כל פרט הקשור באתר, במידע המפורסם באתר, ובשירותים המסופקים על-ידי החברה, במלואם או בחלקם.

הנך אחראי כלפי החברה לכל תוכן שתיצור, תציג, תפרסם ותשלח במסגרת האתר, לרבות כל נזק או אובדן שעשוי להיגרם לחברה בשל כך. הנך מתחייב שהשימוש שלך באתר לא יגרום להפרה של כל זכות של צד שלישי, ובכלל זה סימן מסחר, זכות יוצרים וכל זכות אחרת. לא תערוך כל שימוש בסימן, צורה, אלמנט גרפי או לוגו שיש בו כדי לגרום לחוסר בהירות באשר לבעליו של אותו פרט. הינך מצהיר כי הינך בעל מלוא זכות היוצרים בכל תוכן שתעביר לאתר או תציג באמצעות האתר. בהעברת התוכן לאתר או בפרסומו באמצעות האתר הינך מעניק לחברה רישיון תמידי, שאינו ניתן לביטול, גלובלי, ללא חיוב בתמלוגים ולא בלבדי, להשתמש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשנות, לתרגם, לפרסם, לבצע באופן פומבי ולהציג באופן פומבי, בכל דרך שהיא, כל תוכן שאתה מעביר לחברה או מפרסם באמצעות האתר. החברה תהיה רשאית להעביר רישיון זה לכל גורם. הנך מצהיר כי אתה בעל הכוח להעניק לחברה רישיון כאמור.

הנך מתחייב ומצהיר שכל מידע שתספק לחברה או תפרסם באתר יהיה נכון.

פרטיות

במהלך השימוש באתר, ובפרט במסגרת תהליך ההרשמה לאתר, תתבקש למסור מידע אישי. ע"י מסירת המידע הנך מצהיר כי ידוע לך וכי הנך מסכים לכך שהתוכן הנמסר על ידך עשוי להישמר במאגרי המידע של החברה וכי החברה עשויה לצבור מידע על פעילותך באתר והנך מסכים לכך. עם זאת, החברה מתחייבת לא להעביר לצדדים שלישיים כל מידע אשר מזהה אותך, אלא במקרים הבאים: (א) בהסכמתך; (ב)העברת המידע מחויבת בדין; (ג) צו ביהמ"ש או דרישת כל רשות מוסמכת; (ד) הפרת הוראה או תנאי מתנאי השימוש; (ה) החשיפה הכרחית כדי להגן על אינטרסים של החברה.

שיפוי

מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי כל דין, הנך מסכים ומתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה על ידך של הוראה מההוראות האמורות בתנאי השימוש, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו.

שונות

על תנאי השימוש ועל השימוש באתר חלים דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט במחוז המוסמכים תל-אביב ובמחוז מרכז תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל הקשור בהם.

בניית אתרים: אורן וסרשפרונג - www.joomla-israel.co.il